cennik usług rzeczoznawcy budowlanego

Ceny usług rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany jako inżynier budowlany należy do zawodów zaufania publicznego, czyli jest to profesja szczególnie wyróżniona przez ustawodawcę w celu podkreślenia jej wagi dla dobra interesu społecznego. Ta ważność jest godna zaakcentowania, dlatego że to on odpowiada za ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych, czyli często za bezpieczeństwo przebywających tam ludzi. Życie i zdrowie jest bezcenne, ale w wielu aspektach można wycenić jego ochronę. Właśnie doświadczony rzeczoznawca budowlany jest ekspertem dającym swoimi ekspertyzami gwarancję bezpiecznego użytkowania budynków, a w skrajnych sytuacjach chroni życie, zapobiegając katastrofom budowlanym.

Zakres usług rzeczoznawcy budowlanego

Aż dziesięć lat praktyki musi nabyć inżynier budownictwa, aby móc się starać o uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Jest to duża odpowiedzialność – wydawanie ekspertyzy budowlanej
i oceny stanu  technicznego budynków musi wykonywać wykwalifikowany specjalista. Między innymi zajmuje się on analizą, badaniami, obliczeniami nośności i dopuszczalnych obciążeń, ugięciami konstrukcji budowlanych oraz wytrzymałością materiałów. Określa czemu powstają pęknięcia
w budynku, jaki mają charakter i czy stanowią zagrożenie. 

rzeczoznawca budowlany - cennik

Rzeczoznawca także jest specjalistą, który pomaga w znalezieniu przyczyny wilgoci na ścianach, podłożu czy w stropach. Również może mieć specjalizację w interdyscyplinarnej dziedzinie, jaką jest geotechnika. W tej grząskiej materii ma uprawnienia do opiniowania po przeprowadzonych odwiertach, w badaniach  dotyczących nośności gruntu i osiadań fundamentu. Zaopatrzony w odpowiedni sprzęt pomiarowy może badać wytrzymałość betonu. Również za pomocą skanera  jest w stanie określić w sposób nieinwazyjny położenie i wielkość zbrojenia np. w stropach czy ścianach. Taka osoba jest też doradcą w sprawach modyfikacji i naprawienia  konstrukcji budowlanych. Rzeczoznawca budowlany może projektować wzmocnienia, także te dotyczące ochrony zabytków. 

Kiedy zdecydować się na ekspertyzę budowlaną?

Wydanie ekspertyzy budowlanej jest potrzebne w momencie zmiany przeznaczenia budynku czy jego modernizacji. Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić jej stan techniczny, tym bardziej jeśli w planach jest remont albo renowacja. Ekspertyzy w przeciwieństwie do oceny stanu technicznego są oparte na badaniach, pomiarach i obliczeniach. Dotyczą one ustalenia stanu elementów konstrukcji. W przypadku ukończenia nowych budynków poprzez ekspertyzy jest oceniane, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem i czy przede wszystkim są zachowane surowe kryteria bezpieczeństwa i użyteczności budynków. 

Ekspertyzę budowlaną należy wykonać w momencie pojawienia się niepokojących oznak, które mogą świadczyć o ujawnieniu się wad konstrukcyjnych, podtopień, powodzi, pożarów i wichur. Ekspertyza budowlana jest wydawana w przypadku katastrof budowlanych, a praca rzeczoznawcy zaczyna się w momencie powołania go do komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy. Rola rzeczoznawcy tym bardziej jest ważna, gdy są ofiary, a jego ekspertyzy nie tylko wykazują wówczas, dlaczego doszło do tak strasznych wydarzeń, ale też dają drogowskaz, co zrobić, żeby podobne wypadki nie miały miejsca w przyszłości. Uprawnienia rzeczoznawcy dają możliwość powołania go jako eksperta w rozprawach sądowych związanych z  prawem budowlanym i cywilnym. Może dziać się tak przy pojawieniu się problemów z nowo oddanymi budynkami, gdzie jest podstawa do wytoczenia procesu wykonawcy czy projektantowi.  

rzeczoznawca budowlany - ceny usług

Ceny usług rzeczoznawcy budowlanego

Oczywiście odpowiedź na pytanie, jakie są ceny usług rzeczoznawcy budowlanego, jest różna i zależy od wielu czynników. Podstawowa stawka to 2 500 zł za prostą obsługę. I od tego momentu ceny wzrastają proporcjonalnie do rodzaju i wielkości zlecenia, zakresu niezbędnych badań, celu ekspertyzy i czasu wykonania.  Rzeczoznawca budowlany może przyjmować zlecenia od osoby prywatnej, która jest zainteresowana kupnem małego, starego domu i chciałaby poznać jego stan techniczny, ale także współpraca może być podejmowana z dużymi deweloperami w celu skontrolowania nowego,  wielkiego osiedla czy galerii handlowej. Dlatego ekspertyzy kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. 

Ekspertyza może być wykonana z „urzędu” i dotyczyć nie tylko drogi sądowej, ale też administracji  architektoniczno-budowlanej, gdzie na przykład istnieją podejrzenia o złym wykonawstwie czy materiałach budowlanych.  Dlatego w tej sytuacji jest też inna stawka. Wyceny zależą także od wielkości miasta, gdyż wiadomo, że inne są koszty w  największych metropoliach, a inne w małych miasteczkach.  Ekspertyzy są ważne od 6 do 12 miesięcy.  Tańsze od nich są oceny stanu obiektów budowlanych, gdzie nie ma szczegółowej ekspertyzy, tylko ogólna ocena oparta na wiedzy i doświadczeniu. Wtedy możemy liczyć na niższe stawki zaczynające się od około 1 000 zł. Niemniej jednak należy się zastanowić, czy nie lepszą opcją i tak jest zamówienie tej pierwszej, która ma mocniejsze umocowanie prawne i oparta jest na dokładniejszych analizach.

Post Author: Kameleon