Co warto wiedzieć na temat liniału optycznego?

Liniał optyczny jest cyfrowym urządzeniem pomiarowym, który może być użyty w całej gamie maszyn przemysłowych. W tym przypadku głowica pomiarowa znajduje się na ruchomym wysięgniku. Dzięki temu przemieszcza się ona wzdłuż przyrządu. Nowoczesne systemy wyróżniają się laserową kalibracją przetworników. Dlatego pomiar wyróżnia się doskonałą jakością. Obecnie liniały wykorzystuje się do takich urządzeń jak wiertarki, tokarki, szlifierki i elektrodrążarki. Przy wyborze odpowiedniego modelu liniału do zastosowania w automatyce przemysłowej należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę urządzenia, które można wykorzystywać w tak zwanym ciężkim środowisku. Taki liniał stworzony jest do pracy tam, gdzie występuje sytuacja, która nie sprzyja dokładnym pomiarom. 

Czym jest liniał magnetyczny?

Liniał magnetyczny jest jednym z typów enkondera liniowego. Przeznaczone są one do dostarczenia informacji zwrotnych w formie sygnału elektrycznego. Zostaje on odczytany za pomocą licznika lub sterownika PLC maszyny. Jest to sterowanie w układzie zamkniętym, ponieważ sprzężenie zwrotne następuje z czujników. Liniał magnetyczny odnosi się do techniki, w jakiej realizuje pomiar. Zarówno jedno, jak i drugie pojęcie są właściwe. Można je stosować zamiennie. 

Jakie są rodzaje liniałów magnetycznych?

Liniały magnetyczne dzieli się liniały optyczne, magnetyczne i pojemnościowe. Natomiast biorąc pod uwagę zasadę działania czujników pomiarowych, wyróżnia się liniał fotoelektryczny, indukcyjny, magnetyczny, magnetyczno-rezystancyjny i pojemnościowy. 

Z jakich elementów składa się liniał magnetyczny?

Każdy liniał magnetyczny składa się z taśmy magnetycznej i głowicy odczytowej. W taśmie liniału magnetycznego mamy bieguny magnetyczne ułożone naprzemiennie i produkujące potrzebne do wykonania pomiaru lokalne pola magnetyczne. Głowica ma czujniki magnetyczne i obwody przetwarzające. Przesuwa się nad taśmą w odległości od 1 do 4 mm. Położenie wyznaczane jest na podstawie odczytu zmiany wektora pola magnetycznego. Cechą charakterystyczną jest to, że jest to pomiar bezdotykowy. 

Jaka jest różnica między liniałem magnetycznym a optycznym?

Liniały optyczne są dokładniejsze od liniałów magnetycznych. W obrabiarkach CNC i współrzędnościowych maszynach pomiarowych CNC wykorzystuje się przede wszystkim enkodery optyczne. Są jednak urządzenia, w których przypadku użycie enkoderów liniowych magnetycznych okazuje się korzystniejsze. Może o tym decydować na przykład lepsza cena. 

Jakie jest zastosowanie liniału magnetycznego?

Liniał magnetyczny z pewnością ułatwi pracę maszyn i urządzeń. Warto wspomnieć o obrabiarkach konwencjonalnych, które mogą podnieść efektywność pracy o nawet 40 procent. Dlatego czas obróbki i czas przygotowawczy się znacznie skraca. Popełnienie błędu przez operatora jest także mniejsze. Liniały magnetyczne dobrze wpływają na proces obróbki i dają większą pewność pracy na maszynie. 

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze liniału magnetycznego?

Liniał magnetyczny powinien mieć możliwie największą szczelność. Dzięki temu zanieczyszczenie nie będzie wpływało na jakość pracy. Litery IP oznaczają stopień ochrony. Obie liczby występujące przy literach powinny być jak najwyższe. W rezultacie można liczyć na zabezpieczenie przed wilgotnością, pyłem i kurzem. Nie bez znaczenia jest też odporność na wstrząsy. Mogą one pojawić się bowiem w trakcie funkcjonowania wielu maszyn. Warto też zwrócić uwagę na napięcie zasilania i temperaturę pracy. 

Post Author: Kameleon

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.