osoba starsza

Czy badanie słuchu jest dedykowane jedynie osobom starszym?

O tym, jak wygląda badanie słuchu, decyduje jego typ. Wyróżnić można dwie podstawowe kategorie badań słuchu – subiektywne oraz obiektywne. 

Badania słuchu subiektywne

Subiektywne badanie słuchu wymaga od pacjenta udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej słyszalności cichych dźwięków. Podstawową metodą diagnostyczną jest audiometria totalna, która polega na podawaniu w słuchawkach audiometrycznych dźwięku o różnej częstotliwości i sygnalizowaniu przez pacjenta momentu rozpoznania dźwięku. Badanie to przeprowadzane jest w wyciszonym pomieszczeniu, by wyeliminować ewentualne zakłócenia. 

Wynikiem audiometrii jest audiogram, czyli wykres ilustrujący próg słyszenia przy pomocy krzywych. Prawidłowy próg słyszenia powinien utrzymywać się w granicach 0–25 dB

Badania słuchu obiektywne

Badania obiektywne słuchu wykonywane są przy użyciu specjalistycznych urządzeń i odbywają się bez zaangażowania pacjenta. Przeprowadza się je w specjalistycznych poradniach lub na oddziałach laryngologicznych w szpitalu. Do różnych technik wykorzystywanych w obrębie badania obiektywnego słuchu należą tympanometria, otoemisja akustyczna oraz badanie słuchu BERA.

Tympanometria 

Tympanometria to badanie diagnostyczne służące do oceny prawidłowej pracy błony bębenkowej. Do jego przeprowadzenia wykorzystywana jest specjalna sonda, która mierzy odbicie fali dźwiękowej od błony bębenkowej w warunkach zmiany ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym. Jest to metoda bezinwazyjna i bezbolesna, którą chętnie wykorzystuje się w badania słuchu u dzieci. 

Otoemisja akustyczna 

Otoemisja akustyczna to badanie służące ocenie funkcji ślimaka ucha. Polega na rejestracji dźwięków, jakie emitowane są przez ucho wewnętrzne w następstwie podania bodźca akustycznego. Metoda ta wykorzystywana jest najczęściej w badaniu słuchu noworodków i niemowląt. 

Badanie słuchu BERA

Badanie słuchu BERA polega na rejestracji reakcji pnia mózgu na dźwięki. Wykonywane jest we śnie, przy pomocy umieszczonych na głowie pacjenta elektrod. Badanie słuchu BERA pozwala ocenić słuchowy potencjał pnia mózgu. Umożliwia również wskazanie miejsca uszkodzenia na drodze słuchowej. 

Kto przeprowadza badanie słuchu?

Badanie słuchu przeprowadza lekarz laryngolog, czyli specjalista zajmujący się leczeniem chorób i schorzeń związanych z narządami głowy oraz szyi, który w fachowej terminologii znany jest jako otolaryngolog. Audiometrię, czyli podstawowe badanie słuchu, wykonuje również protetyk słuchu. Diagnozuje on ubytek słuchu u pacjenta, a następnie dobiera odpowiedni aparat słuchowy i dopasowuje typ wkładki usznej. Protetyk słuchu sprawuje również dalszą opiekę nad pacjentem z aparatem słuchowym. 

Kto powinien skorzystać z badania słuchu? 

Z badania słuchu powinny skorzystać przede wszystkim osoby narażone na ryzyko nagłego lub stopniowego pogorszenia zdolności słyszenia. Są to: 

 • osoby, które ukończyły 50 rok życia, 
 • osoby ze wcześniej zdiagnozowanym niedosłuchem, 
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłego zapalenia uszu, 
 • osoby zażywające leki ototoksyczne, które mogą powodować uszkodzenie słuchu, 
 • osoby pracujące w trudnych warunkach i narażone na hałas oraz szybkie zmiany ciśnienia, przede wszystkim pracownicy służb mundurowych, piloci samolotów, pływacy oraz nurkowie.

Czy tylko starsze osoby mają problemy ze słyszeniem? 

Zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), problemy ze słyszeniem mogą występować nawet u 75% osób, które przekroczyły 70 rok życia. Najczęstszym rodzajem ubytku słuchu występującym u osób starszych jest niedosłuch odbiorczy. Tego typu problemy ze słyszeniem mogą jednak występować również na skutek ekspozycji na wysoki poziom hałasu oraz w następstwie przebytych chorób i zażywania określonych leków. 

osoba starsza

Oznacza to, że nie tylko seniorzy doświadczają zaburzeń słuchu. Problem ten dotyka również osoby młode, a nawet dzieci – szacuje się, że nawet 34 miliony dzieci na całym świecie cierpi z powodu niedosłuchu odbiorczego. 

Czynniki wpływające na pogorszenie się słuchu 

Wśród najczęstszych przyczyn pogorszenia słuchu można wymienić wiek powyżej 50 roku życia oraz nadmierną ekspozycję na hałas. Innymi czynnikami wpływającymi na rozwój problemów ze słyszeniem są: 

 • przebyte infekcje oraz zakażenia wirusowe, w tym przede wszystkim takie choroby, jak świnka oraz odra, 
 • urazy mechaniczne ucha, 
 • zapalenie ucha środkowego, 
 • uwarunkowania genetyczne, 
 • guzy, 
 • dysfunkcja kosteczek słuchowych, zwana otosklerozą, 
 • nagromadzenie woskowiny w uszach, 
 • zażywanie niektórych leków. 

Badanie słuchu w Jeleniej Górze 

Pacjenci, którzy chcą wykonać badanie słuchu w Jeleniej Górze, zachęcani są do skorzystania z oferty Centrum Medycznego Zabobrze. Placówka przeprowadza zarówno badania subiektywne, jak i obiektywne, które pozwalają ocenić poziom ewentualnej utraty słuchu u każdej osoby, niezależnie od jej wieku. 

Post Author: Redaktor MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.