ulica

Inspekcja Transportu Drogowego: jakie są obowiązki przedsiębiorców i kierowców podczas kontroli?

Inspekcja Transportu Drogowego uprawniona jest zarówno do  kontroli drogowych, jak i w siedzibach przedsiębiorstw. Według najnowszych raportów do najczęściej ujawnianych naruszeń należą m.in. nieprawidłowe używanie urządzeń rejestrujących oraz nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów, które regulują czas prowadzenia pojazdu. Jakich kar ITD możemy się wówczas spodziewać? Czy Inspekcja Transportu Drogowego może przyznać punkty karne?

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego – kiedy możemy się jej spodziewać?

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego jeszcze w ubiegłym roku obejmowała przede wszystkim kierowców samochodów ciężarowych. W przypadku pojazdów osobowych mogło się to odbyć wyłącznie w konkretnych przypadkach, na które wskazywał art. 129 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od sierpnia 2022 roku inspektorzy mają jednak większe uprawnienia. Kiedy możemy spodziewać się kontroli drogowej ITD? W celu poprawy konkurencji oraz bezpieczeństwa ruchu inspektorzy mogą sprawdzać stan techniczny pojazdów, który może wpływać na kondycję infrastruktury drogowej. Ważne będzie też to, czy podczas transportu przestrzega się przepisów o dopuszczalnych parametrach pojazdów. Kontrole ITD mogą również odbywać się zawsze wtedy, kiedy:

  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowcy znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu;
  • uczestnicy ruchu rażąco naruszyli przepisy lub spowodowali zagrożenie bezpieczeństwa;
  • wykroczenie zostało zarejestrowane za pomocą specjalnych urządzeń rejestrujących lub przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Inspekcja Transportu Drogowego – za co jeszcze może nas ukarać?

Według najnowszego projektu rozporządzenia Ministra infrastruktury inspektorzy ITD będą mogli karać mandatem za wszystkie wykroczenia, które związane są z naruszeniem bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak też innych uczestników ruchu drogowego. Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego mogą się spodziewać również wszyscy kierowcy, którzy nie stosują się do zakazu wyprzedzania lub ograniczenia prędkości. Interwencja będzie konieczna również wtedy, kiedy podejrzewa się naruszenie obowiązków lub warunków przewozu towarów niebezpiecznych lub transportu zwierząt. Poważne konsekwencje mogą nas spotkać za utrudnianie ruchu lub wykroczenia związane z przekraczaniem przejazdów kolejowych. W jeszcze gorszej sytuacji znajdą się kierowcy, którzy podczas kontroli nie posiadają wymaganych uprawnień i dokumentów.

ITD nie jest jednak uprawniona wyłącznie do przeprowadzenia kontroli uczestników ruchu drogowego, którzy naruszyli obowiązujące przepisy. Jeśli w trakcie czynności wyjaśniających ujawnione zostaną poważne przewinienia, inspektorzy mogą zdecydować o złożeniu wizyty w powiązanej z kierowcą firmie transportowej. W takiej sytuacji warto zdecydować się na wsparcie specjalistów, takich jak Ambasador Polskiego Transportu, którzy udzielają pomocy w ITD.

Kary ITD

Wykroczenia drogowe rejestrowane są między innymi przy użyciu fotoradarów. Na ich podstawie można przypisać kierowcom m.in. punkty karne. Wszystkie przypadki przekraczania dozwolonej prędkości lub niestosowania się do sygnałów świetlnych ujawnia właśnie Inspekcja Transportu Drogowego, która zarządza konkretnymi urządzeniami rejestrującymi. Następnie może ona prowadzić czynności wyjaśniające, a także kierować do sądu wnioski o ukaranie kierowcy, oskarżać go przed sądem lub wnosić środki odwoławcze.

Inspekcja Transportu Drogowego upoważniona jest do nakładania kar w drodze administracyjnej. Poszczególne naruszenia mogą być również podstawą do wystawiania mandatów karnych. Obejmuje to wszystkie sytuacje, podczas których doszło do złamania przepisów transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne. Proces ten odbywa się w oparciu o aktualne taryfikatory – dla firm, kierowców lub zarządzających transportem. W tabeli uwzględnia się między innymi numer naruszenia, jego opis i wagę, a także wysokość kary, uzupełnioną czasami o jej maksymalny wymiar. Na podstawie najnowszego rozporządzenia inspektorzy otrzymali znacznie większe uprawnienia. Oznacza to, że możemy spodziewać się mandatu m.in. za naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy. Co jeszcze się zmieniło? Jakie kary ITD czekają na kierowców?

Czy Inspekcja Transportu Drogowego może przyznawać punkty karne?

Od 1 stycznia 2022 roku konsekwencje naruszenia przepisów o ruchu drogowym są jeszcze bardziej poważne. I na tym nie koniec. Chociaż wzrosła już wysokość kar, we wrześniu kierowców czekają kolejne zmiany. Według najnowszych informacji modyfikacja dotyczyć ma punktów karnych, które będą automatycznie przyznawane podczas wystawiania mandatu. Jak przebiega to do tej pory?

Obowiązujący w Polsce system, którego podstawą są różne akty prawne, określa nie tylko sposób przyznawania, ale również konkretną wysokość kar nakładanych na kierowców. Odpowiadają one wadze przewinienia. Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli sprawdza ją w dwóch osobnych taryfikatorach: mandatów oraz punktów karnych. Niestety informacje zawarte w tych dokumentach nie zawsze się pokrywają. Kontrolujący muszą więc dokładnie sprawdzać, jakie postępowanie będzie odpowiednie w przypadku danego wykroczenia. Na podstawie poszczególnych tabeli ITD nalicza punkty karne, a następnie wypełnia specjalną kartę (tzw. MRD 5). Proces ten wciąż jeszcze musi odbywać się ręcznie. Bezpośrednio po kontroli dokument ten przesyłany jest do odpowiedniej jednostki Policji. Oznacza to, że punkty pojawią się na naszym koncie dopiero po jakimś czasie. Usuwane są natomiast z ewidencji dopiero po roku od przewinienia.

ulica

Istnieje kilka możliwości, aby przekonać się, jak dużo ich zgromadziliśmy. Informacje takie dostępne są m.in. online w serwisie obywatel.gov.pl. Dlaczego to takie ważne? Przekroczenie limitu punktów karnych może grozić przede wszystkim wstrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdem.

Post Author: Redaktor MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.