Kim jest współuzależniony?

Osobami współuzależnionymi nazywani są partnerzy lub małżonkowie alkoholika, cierpiący z powodu tak zwanego syndromu uzależnienia. Są to wyłącznie osoby dorosłe, mogące potencjalnie zerwać relację z nałogowcem, nigdy dzieci, których stosunki z uzależnionym nie noszą znamion dobrowolności. U współuzależnionych rozpoznaje się zaburzenia adaptacyjne oraz objawy stresu pourazowego, do których rozwinięcia doszło w wyniku problemów, destabilizacji życia oraz cierpienia doświadczanego w związku ze skutkami nałogu. Osoby te wykształciły w sobie mechanizmy niezbędne do przetrwania w sytuacjach stresowych i przy braku poczucia bezpieczeństwa. 

Objawy współuzależnienia

Osoba współuzależniona w pełni podporządkowuje swoje życie alkoholikowi, koncentrując na nim swoje myśli, uczucia oraz podejmowane działania. Wszystko, co robi, zależne jest od poczynań oraz aktualnego stanu emocjonalnego dotkniętego nałogiem małżonka lub partnera. Podstawowym objawem współuzależnienia jest zaniedbywanie własnych potrzeb, połączone z trudnością ich poprawnego rozpoznawania. 

Jak czuje się osoba współuzależniona?

Osoba współuzależniona czuje się samotna i wyalienowana. Towarzyszą jej huśtawki nastrojów, ciągłe napięcie oraz stany lękowe i depresyjne. Doświadcza ona również poczucia beznadziei i zagubienia oraz braku sensu i celu w życiu. Wiele osób współuzależnionych odczuwa również poczucie winy, a także przymus ciągłego udowadniania swojej wartości, co wynika z ich niskiej samooceny. 

Jak sprawdzić, czy jest się współuzależnionym?  

Osoba chcąca sprawdzić, czy jej relacja z alkoholikiem doprowadziła do współuzależnienia, powinna przede wszystkim przeanalizować swoje zachowanie. Na występowanie problemu mogą wskazywać: 

  • usprawiedliwianie picia partnera lub małżonka, 
  • zaprzeczanie oraz ukrywanie problemu alkoholowego przed otoczeniem, 
  • podejmowanie prób ograniczenia picia uzależnionej osoby poprzez wylewanie alkoholu,
  • przejmowanie obowiązków domowych, a często także zawodowych alkoholika, 
  • branie odpowiedzialności za zachowanie oraz popełnione przez alkoholika błędy, 
  • usuwanie skutków działalności uzależnionej od alkoholu osoby, między innymi wymiocin oraz uszkodzonych sprzętów,

O współuzależnieniu świadczyć może również obsesyjna chęć kontroli sytuacji. 

Jak uwolnić się od współuzależnienia?

Współuzależnienia stanowi poważne zaburzenie psychiczne, od którego uwolnić się można wyłącznie przy pomocy specjalistycznej psychoterapii przeprowadzonej w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. Dzięki terapii osoby współuzależnione mogą wprowadzić bardziej skuteczne, a przede wszystkim zdrowe sposoby funkcjonowania, w efekcie poprawiając swoją jakość życia. 

Kim są DDA?

DDA, czyli Dziedzi Dorosłych Alkoholików, to osoby, które wychowały się w rodzinie alkoholowej  i cierpiały w dzieciństwie z powodu zakłóceń w poczuciu bezpieczeństwa, a także odczuwały lęk, napięcie oraz dezorientację. Na skutek prób zaadaptowania się do trudnych warunków życiowych doszło u nich do rozwinięcia się szeregu zaburzeń psychicznych i behawioralnych, które odciskają piętno także na ich dorosłym życiu. Dorosłe Dzieci Alkoholików są nieufne i nie potrafią okazywać prawdziwych uczuć. Odczuwają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi, równocześnie silnie obawiając się odrzucenia. Wiele osób dotkniętych syndromem DDA powiela schematy z domu rodzinnego, co może skutkować tendencją do wchodzenia w relacje z osobami agresywnymi, skłonnymi do nadużyć i przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. 

Pomoc dla osób współuzależnionych 

Pomoc dla osób współuzależnionych i DDA we Wrocławiu oferuje Ośrodek Leczenia i Terapii Uzależnień FreeDom. Placówka ta pomaga członkom rodzin alkoholowych uwolnić się od towarzyszących im negatywnych emocji, uczy ich radzenia sobie z trudnościami, a także dokonywania właściwych wyborów życiowych i poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy terapii dla osób współuzależnionych i DDA uczą się samych siebie i zyskują świadomość tego, co potrafią. Dzięki temu mogą odkryć pokłady własnej kreatywności i są w stanie realizować się w życiu na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej. 

Post Author: Redaktor MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.