Obowiązkowe szkolenia BHP

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, ze nauka tak naprawdę towarzyszy nam od lat najmłodszych. Zaczynamy na przedszkolu, następnie szkołę, aż po studia. Często jednak nasza nauka nie kończy się wraz z dniem obrony tytułu magistra czy też licencjata. Ale jak to? A tak to, że nauka towarzyszy nam przez całe nasze życie zawodowe. To właśnie pracodawcy kierują nas czy też zapisują na różnego rodzaju szkolenia jak i także kursy. Oczywiście bardzo duża część właśnie z tych szkoleń jest obowiązkowa oraz przewidziana w kodeksie pracy. Do takich kursów należą na przykład kursy BHP.

Specjalne kursy BHP

Pracodawca tak naprawdę jest zobowiązany do przeszkolenia każdych ze swoich pracowników właśnie z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Następnie pracownik przechodzi już tylko szkolenia okresowe BHP. Tak naprawdę to szkolenia okresowe BHP muszą być obowiązkowo powtarzane i to w czasie trwania całej naszej umowy o pracę. Mają one za zadanie ugruntowanie jak i także przypomnienie wcześniej zdobytych wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego mają na celu zaznajomienie pracowników z nowinkami techniczno-organizacyjnymi jak i także z nowymi rozwiązaniami właśnie z zakresu BHP (www.kontrakt.eu). Jeśli chodzi o częstotliwość jak i także czas trwania takich obowiązkowych szkoleń to zależy ona od tego, jaką wykonujemy pracę, jakie zajmujemy stanowisko oraz jakie są warunki pracy przez nas wykonywanej. Kierownicy wyższego szczebla jak i także pracodawcy muszą obowiązkowo odbywać szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy raz na pięć lat. Wymiar szkolenia to szesnaście godzin. Forma szkoleń to seminaria, kursy jak i także samokształcenie kierowane. Pracownicy inżynieryjno-techniczni technolodzy, organizatorzy produkcji jak i także konstruktorzy maszyn mają obowiązek przechodzenia szkoleń nie rzadziej niż raz na okres pięciu lat. Zaś osoby jak i pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązuje, aż liczba trzydziestu dwóch godzin szkolenia. Oprócz tego znajduje się w tym także cztery godziny ćwiczeń.

praca

Jeśli chodzi o pracowników administracyjno-biurowych to obowiązuje takowych pracowników osiem godzin szkolenia. Jeśli chodzi o częstotliwość to jest to co sześć lat. Osoby, które są zatrudnieni na stanowiskach wykonujących prace szczególnie niebezpieczne jak i także na stanowiskach robotniczych muszą odbywać bardzo często szkolenia z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to około raz w roku. Jest to ośmiogodzinny instruktaż na stanowisku ich pracy jak i także wykłady. Wszystkie szkolenia BHP muszą być obowiązkowo prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku. Szkolenia okresowe mają za zadanie zaznajomić wszystkich pracowników z regulacjami pranymi w związku z wykonywaną pracą, zasadami postępowania w razie wypadku, pierwszą pomocą, prawem pracy jak i także możliwym ryzykiem podczas pracy.

Post Author: Kameleon