energia

Przemysłowy audyt energetyczny – komu zlecić jego wykonanie?

Nadmierne zużycie energii to poważny problem, który dotyczy wielu przedsiębiorstw bez względu na to, w jakiej branży działają. Nieefektywne zarządzanie nią prowadzi do nadmiernych strat oraz związanych z tym wydatków. Można ich jednak uniknąć, określając, które obszary wymagają wdrożenia odpowiednich zmian. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię oraz jej straty. Skutecznym rozwiązaniem, po które warto sięgnąć, jest przemysłowy audyt energetyczny. Dowiedz się nieco więcej, na czym on dokładnie polega.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny to szczegółowe badanie oraz ocena zużycia energii w konkretnym przedsiębiorstwie. Wykonuje się je w celu określenia obszarów, które można zmodyfikować w taki sposób, aby zapewnić mniejsze zużycie energii oraz usprawnić efektywność energetyczną. Wykonanie audytu oraz wdrożenie zmian ma kluczowe znaczenie także pod kątem wpływu firmy na środowisko naturalne.

Co powinien obejmować audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła w życie zapisy dyrektywy EED 2012/27UE. To właśnie ona określa obowiązek wykonywania audytu energetycznego przez wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce. Co ważne, niewywiązanie się z tego obowiązku grozi karą wynoszącą do 5% wartości przychodów firmy, które osiągnęła w poprzednim roku.

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą audyt musi obejmować:

  • spis urządzeń zużywających w przedsiębiorstwie energię,
  • przygotowanie bilansu energetycznego wraz z wyznaczeniem obszarów o największej energochłonności,
  • opracowanie planu zmian, które poprawią efektywność energetyczną w obszarach, które tego wymagają.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny. Musi on mieć odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju oceny. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetyczne daje przedsiębiorcom swobodę w wyborze podmiotu, który przeprowadzi taki audyt. 

Jakie firmy muszą przeprowadzać audyt energetyczny?

Obowiązek ten dotyczy wszystkich dużych przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że audyt muszą wykonywać firmy zatrudniające średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub takie, które osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży usług, wyrobów i towarów oraz operacji finansowych na kwotę powyżej 50 milionów euro, a suma aktywów bilansu była wyższa niż 43 miliony euro.  

Różnice między audytem budynków mieszkalnych a przedsiębiorstw

Główna różnica między jednym a drugim rodzajem audytu dotyczy przede wszystkim jego zakresu oraz skali. W przypadku przedsiębiorstw najczęściej występują rozbudowane systemy energetyczne obejmujące wiele sektorów, takich jak oświetlenie, wentylacja, chłodzenie, systemy kontroli, produkcja itd. Nowoczesne firmy w dużej mierze bazują na nowoczesnych rozwiązania elektronicznych, które do funkcjonowania potrzebują dostępu do energii elektrycznej. W przypadku budynków mieszkalnych zużycie energii ogranicza się głównie do ogrzewania, oświetlenia oraz różnego rodzaju urządzeń codziennego użytku. 

energia

Przedsiębiorstwa muszą spełniać zdecydowanie bardziej wymagające przepisy i normy dotyczące zużycia energii oraz wpływu na środowisko naturalne. Budynki mieszkalne nie są objęte aż tak szczegółowymi regulacjami, dlatego audyt w obu przypadkach jest przeprowadzany nieco inaczej. 

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie ma wiele zalet. Nie należy traktować go jako uciążliwą konieczność, gdyż może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie całej firmy. Najważniejszą zaletą jest bez wątpienia możliwość znalezienia skutecznego sposobu na zmniejszenie wydatków firmy. Audyt wskazuje bowiem obszary, w których można ograniczyć zużycie energii, a tym samym wydatki na ten cel. Jeśli jest on właściwie przeprowadzony, a zawarte w nim propozycje wcielone w życie, to może to generować wydatki mniejsze nawet o 20%.

Korzyścią płynącą z przeprowadzenia audytu jest bez wątpienia również możliwość uniknięcia wysokich kar pieniężnych. Podmioty objęte obowiązkiem jego wykonywania muszą to robić raz na cztery lata. Trzeba o tym pamiętać, gdyż kary są bardzo wysokie. 

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa daje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie na stworzenie infrastruktury bazującej na odnawialnych źródłach energii oraz na wdrożenie przewidzianych w dokumencie zmian. Taka dotacja to duża pomoc finansowa dla firm, dlatego warto przeprowadzać go w wyznaczonym terminie. Nie można także zapomnieć o tym, że wdrożone rozwiązania wpływają korzystnie na środowisko naturalne oraz postrzeganie przedsiębiorstwa na tle konkurencji. 

Post Author: Redaktor MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.