Tłumaczenia przysięgłe we Wrocławiu

Tłumaczenia przysięgłe są niezbędną formą załatwienia różnego rodzaju formalności, które wymagają od nas poświadczenia czy uwierzytelnienia przez osobę do tego uprawnioną. Z usług tłumacza przysięgłego nie korzystamy często – głównie w momentach, kiedy potrzebujemy przetłumaczyć dokumenty niezbędne do podjęcia pracy za granicą.

W większości przypadków można skorzystać z usług tradycyjnego tłumacza bądź osoby, która biegle mówi oraz pisze w języku obcym. Niestety, w momencie załatwiania spraw urzędowych konieczna będzie pomoc tłumacza przysięgłego, który nie tylko przełoży na obcy język ważne dokumenty, ale także swoim podpisem zaświadczy, iż są one autentyczne.

Tłumaczenia przysięgłe – co to jest?

Tłumaczeniami przysięgłymi nazywa się wszystkie dokumenty, przekładane na język obcy, które wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. W kręgach zawodowych używa się jednak innego terminu – tłumaczenia poświadczone lub tłumaczenia uwierzytelniające. Oba pojawiają się również w ustawie regulującej prawa i obowiązki w zawodzie tłumacza.

Warto pamiętać, że tłumaczeń przysięgłych nie mogą wykonywać osoby, które nie posiadają odpowiednich uprawnień. Do potwierdzenia autentyczności przekładanych dokumentów, tłumacz przysięgły nie tylko podpisuje się pod tym swoim nazwiskiem, ale powinien posiadać również pieczęć, która potwierdza zdobyte przez niego uprawnienia. To trochę inaczej niż tradycyjny tłumacz, który może pochwalić się jedynie dobrą znajomością języka obcego zarówno w mowie, jak i piśmie. Najczęściej powierza się im mało istotne dokumenty życia codziennego.

Tłumacz przysięgły – kiedy warto się do niego udać?

Najczęściej pomocy tłumacza przysięgłego potrzebujemy w sprawach urzędowych, jak i podczas składania dokumentów w innych instytucjach państwowych – nieważne czy w Polsce, czy za granicą. Pomoc tłumacza przysięgłego przyda się zatem w momencie, kiedy potrzebujemy formalnego potwierdzenia autentyczności dokumentów.

Polacy korzystają z usług tłumacza przysięgłego, kiedy planują wyjechać z kraju w celach zarobkowych i podejmują pracę za granicą. Bardzo często przyszły pracodawca wymaga poświadczenia ukończenia studiów, a także innych wszystkich dokumentów, w których zostanie potwierdzone zdobyte doświadczenie.

Nierzadko dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego wymaga bank, w jakim pragniemy założyć konto za granicą, a także towarzystwa ubezpieczeniowe. Planując kupno i rejestracje samochodu, konieczne będzie także posiadanie przetłumaczonych odpowiednich pozwoleń. Podobnie wygląda sprawa z dokumentacją medyczną i zaświadczeniami o aktualnym stanie zdrowia, które może przełożyć jedynie tłumacz przysięgły.

Tłumaczenia przysięgłe – proces

Przed przystąpieniem do tłumaczenia, tłumacze przysięgli mają prawo do weryfikacji autentyczności zleconego mu dokumentu. Jako osoby z dodatkowymi uprawnieniami mogą przekładać pisma urzędowe oraz medyczne. Aby jednak uwierzytelnić w świetle prawa zlecenie, podpisuje się pod nim i stawia pieczęć ze swoim nazwiskiem wraz z miejscem i datą wykonania przekładu. Nie może również zabraknąć informacji na temat tego czy dokument jest zgodny z kopią, czy oryginałem.

Tłumaczenia przysięgłe we Wrocławiu – gdzie szukać pomocy?

W zależności od tego w jakim języku będziemy potrzebowali tłumaczenia przysięgłego, inaczej będziemy szukać specjalistów. Wiadomo, że w przypadku popularnych języków obcych jak niemiecki czy angielski będzie znacznie łatwiej. Problem pojawi się w chwili, kiedy potrzebujemy tłumaczenia na przykład z języka włoskiego czy szwedzkiego. Dlatego warto skorzystać z usług Centrum Języków Obcych Yellow, gdzie w ofercie tłumaczonych języków znajduje się nie tylko angielski czy niemiecki, ale także francuski i hiszpański. Dodatkowo na zlecenie istnieje możliwość tłumaczenia na dodatkowe języki.

Oprócz tłumaczenia pism urzędowych zatrudnieni tłumacze przysięgli zajmują się sporządzaniem dokumentów samochodowych oraz medycznych. Popularne staje się także zlecanie tłumaczeń ustnych oraz symultanicznych. Tłumacze przysięgli stawiają na jakość oraz dokładność wykonanego przekładu, jednocześnie przy zachowaniu wszystkich norm prawnych.

Rola tłumacza przysięgłego

Rzadko kiedy korzystamy z usług tłumacza przysięgłego, zapominając, że jego tłumaczenia mogą się okazać niezwykle pomocne za granicą. Zwłaszcza, że dokumenty nie tylko są przekładane, ale także posiadają niezbędne poświadczenie o autentyczności. Jeśli zatem potrzebujemy przetłumaczyć na język obcy pisma urzędowe, sądowe czy różnego rodzaju certyfikaty potwierdzające umiejętności i zdobyte doświadczenie – warto udać się z tym do tłumacza przysięgłego. Odpowiednia pieczątka i wpisanie numeru dokumentu do rejestru tłumaczeń znacznie przyspieszy proces starania się o pracę.

 

 

 

 

Post Author: Kameleon