wpłata poręczenia wadialnego

Wadium do przetargu – jaką formę wybrać?

Przedsiębiorca, który decyduje się na wzięcie udziału w przetargu na zamówienie publiczne, zmuszony jest do wniesienie zabezpieczenia w postaci wadium. Może zrobić to na kilka sposobów, wybierając ten najbardziej mu odpowiadający.

Wadium – czym jest i do czego służy?

Podstawowym celem wadium jest nie tylko zabezpieczenie wywiązania się wykonawcy z podpisanej umowy, ale również potwierdzenie wiarygodności wszystkich uczestników przetargu. Wpłacenie wadium równocześnie oznacza faktyczne zainteresowanie realizacją zamówienia publicznego. Instytucja zamawiająca zyskuje wtedy pewność, iż wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wywiąże się ze swojego zadania, dzięki czemu nie straci wpłaconego wadium. Dzięki wpłaconemu wadium można również zweryfikować płynność finansową wykonawcy. 

Obecnie wykonawca może wybrać kilka form wpłacenia wadium. Niektórzy jednak nie mogą pozwolić sobie na opłacenie wadium w formie gotówkowej i muszą skorzystać z poręczenia finansowego banku lub instytucji poręczycielskiej, uprawnionej do tego, aby udzielać gwarancji wadialnych. Jaka forma wniesienia wadium jest najbardziej opłacalna i dlaczego warto z niej skorzystać? 

wpłata wadium do przetargu

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się w 5 różnych formach: gotówce, poręczeniach bankowych, a także poręczeniach funduszy poręczeniowych. Oprócz tego można to zrobić za pomocą gwarancji bakowych i gwarancji ubezpieczeniowych. 

Poręczenie wadialne za pomocą pieniądza 

Poręczenie za pomocą gotówki należy do jednej z najprostszych form zabezpieczenia wadium. Najczęściej określoną kwotę przelewa się na numer konta strony zamawiającej, założonego specjalnie na czas trwania przetargi. Oprócz tego, że jest to najszybsza forma wpłacenia poręczenia, nie każdy przedsiębiorca posiada odpowiednią kwotę wolnych środków pieniężnych. Płynność finansowa firmy nie zawsze stoi na tym samym poziomie, a bieżące wydatki skutecznie zniechęcają wykonawców to wprowadzenia tego typu form poręczeń. 

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe wadium

Gwarancja bankowa to współcześnie jedna z najczęściej wykorzystywanych form wniesienia wadium. Jednakże warto wiedzieć, że przyznanie gwarancji bankowej zajmuje trochę czasu, który jest niezwykle istotny w przypadku przystąpienia do przetargu. Poręcznie wadialne nie jest dostępne od ręki, a z tego też powodu niemożliwe jest dołączenie do przetargu z krótkim terminem składania ofert. Gwarancja bankowa zmniejsza też zdolność kredytową, co może być przydatne w przyszłości.

gwarancja ubezpieczeniowa wadium

Gwarancja ubezpieczeniowa natomiast to zupełnie inne rozwiązanie. Warto jednak wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe przyznaje określony limit gwarancji do 12 miesięcy i to w tym czasie udziela gwarancji wadialnej. Jest to o wiele lepsze wyjście niż gwarancje bankowe, ale niestety nie sprawdzi się w przypadku każdego przetargu. Spora część instytucji publicznych pragnie mieć zapewniony kilkuletni serwis gwarancyjny, podczas którego limit gwarancji wadium może się wyczerpać. Nierzadko się zdarza, że przedsiębiorca musi po zakończonej pracy szukać już innych form poręczenia wadialnego. 

Poręczenie funduszy poręczeniowych a poręczenie bankowe 

Skorzystanie z usług funduszy poręczeniowych lub poręczenia bankowego jako formy wpłacenia wadium do przetargu to możliwość, która jest wykorzystywana od niedawna. Poręczenie otrzymane z funduszy poręczeniowych ma również inną strukturę. Charakteryzuje się tym, że zleceniodawcą poręczenia zostaje firma decydująca się na przystąpienie do przetargu, wadium otrzymuje organizująca przetarg instytucja, a gwarantem posiadania gotówki na wadium jest fundusz poręczeniowy. Fundusz poręczeniowy przyznaje limit na krótki okres czasu, najczęściej na 6 miesięcy. Limit dotyczy tylko wadium, a przedsiębiorca płaci jedynie na poręczenie wydane od ręki. 

Dzięki temu wadium przetargowe nie obniża zdolności kredytowej (nawet w przypadku korzystania z poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). Jednocześnie poręczenie funduszu poręczeniowego umożliwia zabezpieczenie w ten sposób nawet kilku przetargów jednocześnie. Każdy fundusz działa na różnych zasadach, dlatego warto skontaktować się z przedstawicielem i poznać szczegółową ofertę. 

Post Author: Kameleon