Wdrożenie ISO 50001 – korzyści i zagrożenia

Efektywne zarządzanie energią poprzez optymalizację procesów, minimalizację negatywnego wpływu działalności na środowisko i inwestycję w energooszczędne, innowacyjne rozwiązania jest zdecydowanie jednym z ważniejszych kierunków rozwoju współczesnego przemysłu.

Wiele firm, przedsiębiorstw i dużych zakładów produkcyjnych decyduje się coraz częściej na podejmowanie inicjatyw, które wykażą przywiązanie firmy do kwestii ekologicznych i wkład przedsiębiorstwa w działania na rzecz planety i otaczającego środowiska. Jedną z tego typu inicjatyw może być wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Energią opartego o normę ISO 50001. Kiedy rozwiązanie takie ma sens i jakie są korzyści oraz zagrożenia związane z procesem wdrożenia i stosowania normy?

Zalety wdrożenia ISO 50001 w przedsiębiorstwie

Wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma ISO 50001 dla Systemów Zarządzania Energią jest jednym z najważniejszych wyznaczników działań na rzecz środowiska możliwych do podjęcia przez przedsiębiorstwa niezależnie od sektora w jakim działają czy wielkości firmy.

Standard ISO zakłada porzucenie szkodliwych praktyk, dążenie do ciągłego doskonalenia procesów oraz świadome unikanie marnotrawstwa poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem i eliminowanie zagrożeń.

Korzyści z wdrożenia normy z perspektywy przedsiębiorstwa są w tych przykładach widoczne gołym okiem – firma nie tylko zwiększa swoje zaangażowanie w czynną ochronę środowiska, ale też uporządkowuje wewnętrzne procesy operacyjne firmy prowadząc do oszczędności na kosztach energii i znacznie obniżonego ryzyka strat.

Ważną korzyścią z uzyskania certyfikacji ISO 50001 potwierdzającej skuteczne wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Energią jest oczywiście formalne potwierdzenie zgodności z międzynarodową normą. W kontekście możliwości działania na rynkach międzynarodowych i nawiązywania biznesowych kontaktów z największym firmami na rynku, certyfikat ISO 50001 może być jednym z głównych wymogów w przetargach i z roku na rok będzie stanowił coraz ważniejszy czynnik przy ocenie wartości przedsiębiorstw.

Korzyści dla firmy pojawiają się także w kwestiach wizerunkowych – firma ma szansę zdobyć przewagę konkurencyjną, uznanie branży oraz uznanie konsumentów, coraz bardziej świadomych odpowiedzialności energetycznej przemysłu.

ISO 50001

Jakie negatywne aspekty wdrożenia ISO 50001 warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o certyfikacji?

Obok wielu pozytywnych aspektów wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią pojawiają się też oczywiście pewne negatywne strony decyzji, skupiające się przede wszystkim wokół kosztów organizacyjnych takiego przedsięwzięcia. Firma, która zdecyduje się na dostosowanie swoich działań do wymagań ISO 50001 musi całkowicie przekształcić swój System Zarządzania Energią tak, by możliwe było nie tylko jednorazowe spełnienie wymogów normy, ale wypracowanie schematów działania zapewniających utrzymanie właściwego poziomu. Zmiany są kosztowne i wymagające czasowo, a im większe i bardziej złożone przedsiębiorstwo, tym większe ryzyko niepowodzeń.

Wysokie koszty wiążą się też z samym procesem certyfikacji, wymagającym współpracy z zaufaną, niezależną, akredytowaną jednostką certyfikującą przeprowadzającą audyty wstępne, audyty certyfikacyjne oraz audyty kontrolne. Warto dodać, że samo uzyskanie certyfikatu nie jest dożywotnie – firma musi aktywnie dążyć do utrzymania zgodności z wytycznymi normy oraz poddawać się raz na trzy lata ponownym audytom certyfikacyjnym w celu utrzymania certyfikatu.

Dodatkowym utrudnieniem dla wielu przedsiębiorstw w kontekście wdrażania ISO 50001 może być konieczność przygotowania pracowników do spełniania wymagań normy. W gestii firmy nie pozostaje jedynie formalne wdrożenie zmian potwierdzających „na papierze” jej odpowiedzialność ekologiczną. Zmiany muszą być rzeczywiste, działające w codziennej pracy przedsiębiorstwa i zrozumiałe dla pracowników – osób, które będą musiały się do nich na co dzień dostosować. Dodatkowym kosztem i wymaganiem jest więc wysyłanie pracowników na odpowiednie szkolenia i utrzymywanie poziomu wiedzy i znajomości wymagań normy na odpowiednim poziomie.

ISO 50001

Specjalistyczne szkolenia z zakresu ISO 50001 – przygotuj się do wdrożenia i certyfikacji pod okiem najlepszych

Bureau Veritas – akredytowana jednostka certyfikująca w zakresie ISO 50001 prowadzi dla przedsiębiorców szkolenia z zakresu znajomości wymagań międzynarodowej normy. Szkolenia są organizowane zarówno z myślą o pracownikach, którzy będą musieli przygotować się do stosowania Systemu Zarządzania Energią na co dzień, jak i dla kierowników, audytorów, specjalistów od wdrożeń działających w przedsiębiorstwie oraz zarządów firm decydujących się na korzystanie z certyfikacji ISO 50001. Wykorzystanie możliwości tego typu szkoleń to dla firm najlepsza szansa na solidne przygotowanie się do procesu wdrożenia i utrzymania certyfikacji ISO.

Post Author: Kameleon