izolacje akustyczne

Wszystko co powinieneś wiedzieć o pomiarach hałasu

Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że hałas to dźwięk, który nie jest przyjemny oraz który nie jest pożądany. Hałas może być emitowany zarówno z poruszania się i działalności człowieka jak i także może być emitowany przez różne obiekty i rzeczy.

pomiary hałasu

Chyba nikt nie ma także wątpliwości, że hałas ma bardzo duży wpływ zarówno na kondycję człowieka jak i także na jego zdrowie. Hałas zdecydowanie powoduje zmęczenie, problemy ze słuchem oraz także mocne rozdrażnienie. Hałas także zanieczyszcza środowisko. Na duży i niechciany hałas najbardziej wrażliwe są osoby młode oraz małe dzieci.

Jeśli chodzi o osoby młode to największym zagrożenie płynie do nich ze słuchania głośnej muzyki przez słuchawki. Często jest to słuchanie wielogodzinne oraz bardzo głośne. Dlatego też rodzice, nauczyciele czy też media powinny pewne kwestie młodzieży uświadamiać.

Jeśli chodzi już o wspomniane środowiska to bardzo źle na nie wpływa hałas komunikacyjny. Dlatego też między innymi są ustalone pewne normy dopuszczalne hałasu.

Pomiary hałasu

Każdy z nas musi wiedzieć, że zupełnie inne normy są przewidziane na godziny od szóstej do dwudziestej drugiej, a zupełnie inne w godzinach nocnych. Dlatego też przeprowadzane są okresowe pomiary hałasu. Są one przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Do pomiarów hałasu stosuje się dwie metody.

Pierwsza z nich to metoda próbkowania, a druga metoda to metoda ciągła. Dobór metody nie jest jednak dowolny.

izolacje akustyczne
Pomiary hałasu znacznie wpływają na komfort – dają możliwość na rozwiązanie problemu, jakim jest nadmierny szum.

Na wybór metody ma wpływ kształtowanie się tła akustycznego czy też ogólną specyfikę środowiska. Gdy dokonujemy pomiaru metodą ciągłą to przyrząd do metody tej używany rejestruje w zasadzie sygnał w czasie całym. Dopuszczalne są jednak pewne przerwy w jego pomiarze.

Przerwy te są tworzone by wyeliminować wszelkie przypadki zakłóceń. Dlatego tez wyniki zawsze muszą być odpowiednio skorygowane. Są korygowane biorący pod uwagę wpływ akustycznego tła.

Druga metoda to metoda próbkowania, już wspomniana. Przy tej metodzie jeszcze przed przystąpieniem do pomiarów czasu odniesienia należy podzielić na przedziały czasowe, takie które są dźwięki w nich ustabilizowane. Jeśli chodzi o liczbę próbek elementarnych to są one zależne od różnicy między najniższą oraz najwyższą wartością poziomu hałasu, oczywiście w danym przedziale czasu.

Hałas jako czynnik szkodliwy w pracy

Gdy dopuszczalny poziom hałasu zostaje przekroczony to inspektor ochrony środowiska z całą pewnością może nałożyć pewne kary finansowe. Jeśli chodzi o ich wysokość to jest ona zależna od wielkości przekroczenia. Bardzo liczy się także pora dnia. Również w zakładach pracy pomiary hałasu muszą obowiązkowo być przeprowadzane. Dlaczego? Ponieważ hałas zalicza się do szkodliwych czynników w pracy. Gdy pracujemy w miejscu gdzie hałas jest naprawdę duży i męczący to pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie ochronniki słuchu.

Do ochronników słuchu należą hełmy, nauszniki i wkładki douszne. Gdy są miejsca, w których hałas przekracza dopuszczalne wartości to muszą one być odpowiednio oznaczone. Gdy wczytamy się dokładnie w przepisy dotyczące tychże oznakowani to dowiemy się kto przeprowadza takowe badania oraz także kto jest uprawniony do wykonywania tychże pomiarów.

Szczególnie profesjonalne pomiary dokonywane są przez firmę Longar.

Post Author: Kameleon