Wyjaśniamy czym jest faktura Pro forma

Faktura pro forma przypomina wyglądem zwyczajną fakturę i jest praktycznie co do niej identyczna, poza tytułem “FAKTURA PRO FORMA” lub “PROFORMA”. Dokument nie jest dowodem księgowym, jest wystawiany kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji oraz ewentualnych płatności, ofertę zawarcia transakcji, wezwanie do zapłaty, propozycję lub zapowiedź wystawienia faktury.

Jakie informacje zawiera faktura Pro forma?

Faktura pro forma, wystawiana w oprogramowaniu do fakturowania, zawiera w zasadzie wszystkie elementy faktury wymienione w przepisie art. 106e ustawy o VAT:

 • datę i miejsce wystawienia,
 • numer kolejny,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • dane sprzedawcy i kupującego (imiona, nazwiska, adresy),
 • nazwę produktu, towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową netto
 • wartość netto
 • stawkę VAT oraz jej kwotę
 • wartość brutto
 • cenę za całość
 • kwotę do zapłaty słownie

W fakturze pro forma można umieścić również termin realizacji transakcji, termin zapłaty, formę zapłaty, w zależności czy ma to być zaliczka, płatność gotówką czy przelew z oznaczonym terminem zapłaty. Na Proformie nie ma obowiązku umieszczania podpisu.

Kiedy wystawiana jest faktura Pro forma?

 • jest wystawiana najczęściej w przypadku konieczności wpłacenia zaliczki w związku z realizacją umowy czy realizacją zlecenia,
 • w momencie nawiązywania relacji biznesowej jest przesyłana wraz z pierwszymi dokumentami ofertowymi w celu umożliwienia kontrahentowi zapoznania się z wartością usługi i sposobem jej fakturowania
 • może być wystawiona przed terminem wystawienia właściwej faktury, jako forma poinformowania o zbliżającej się konieczności uiszczenia zapłaty;

Do kiedy jest wystawiana?

Nie istnieje termin wystawienia faktury pro forma, taki dokument można wystawić przed otrzymaniem przedpłaty lub zaliczki, natomiast nie można go wystawić kontrahentowi po otrzymaniu zaliczki lub całości zapłaty. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia właściwej faktury VAT.

Post Author: Kameleon