kryptowaluty aml

Anti Money Laundering i jego skuteczność

Z racji tego, że polski prawodawca uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 roku, wydawać by się mogło, że branża AML powstaje w naszym kraju dopiero teraz.

Jednak nie jest to prawdą. Pierwotna ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pochodzi przecież z 2000 roku i już od tamtej chwili obliguje wszystkie instytucje z sektora finansowego do przestrzegania pewnych zasad i ustanawiania w swoich szeregach komórek zajmujących się tym tematem.

Niestety, nie sposób nie zgodzić się z faktem, że dopiero teraz polskie firmy zaczęły poważniej podchodzić do omawianej kwestii. Liczba placówek, które przeciwdziałają przestępstwom gospodarczo-finansowym stale rośnie.

Anti Money Laundering – czym jest i czym się zajmuje?

Podejmując temat Anti Money Laundering pozostaje zasadnicze pytanie, a konkretnie – czym tak naprawdę jest AML i w jakich obszarach działa?

kancelaria aml

AML swoim zakresem odnosi się do wszystkich działań, które podejmują różnego rodzaju instytucje finansowe. Działania te mają na celu wyeliminowanie z rynku niechcianego i groźnego zjawiska, a mianowicie prania brudnych pieniędzy.

Oczywiście nie chodzi tu wyłącznie o państwowe instytucje lub ważne komórki. AML równie skutecznie działa przecież na przykład, jako wydzielona część korporacji. W wielu przedsiębiorstwach powstają tak zwane działy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W ich strukturach prowadzone są różnorodne procesy, które finalnie mają zniwelować rozrastanie się przestępczych incydentów.

Głównym celem wspomnianych działów jest więc zabezpieczenie systemu finansowego firmy. Wszystko musi odbyć się tak, by chronić go przed przestępczymi zapędami i celami. Co więcej, działania w zakresie firmowego AML bardzo często przyczyniają się do wszczęcia określonych postępowań. Ich wyniki mogą okazać się zbawiennie. Powstrzymanie komórek przestępczych, na przykład takich, które za cel biorą sobie handel żywym towarem, to tylko przykład.

Anti Money Laundering i jego skuteczność

Skuteczność działań podejmowanych w ramach AML zależy jednak od wielu czynników. Między innymi profesjonalnego wsparcia w tym zakresie. Gdzie takowego szukać? Na przykład w wyspecjalizowanych w temacie kancelariach prawnych.

Wrocławia kancelaria prawna – KHG Group, jako jedna z nich podejmuje się kwestii AML. Przypomina również, że instytucje, które nie przestrzegają pewnych zasad, mogą zostać ukarane. Sankcje są oczywiście finansowe, ale i karne. Między innymi chodzi tu o pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat w odniesieniu do przypadków niedopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do Generalnego Inspektora Finansowego.

Na spore ryzyko narażeni jesteśmy zwłaszcza wtedy, gdy prowadzimy biznes z zakresu nowych technologii. Grozi nam między innymi to, że ktoś może chcieć wykorzystać stworzone przez nas narzędzia do prania brudnych pieniędzy. Komisja Nadzoru Finansowego zwraca więc szczególną uwagę na podmioty, które w swych działaniach zajmują się kolejno: prowadzeniem giełd i kantorów kryptowalut i obrotem kryptowalut.

obsługa amlBezpieczny biznes może zapewnić wyłącznie system kontroli kontrahentów. Jest to jedyna szansa na to, by nasza firma działała w sposób legalny, a co najważniejsze – bezproblemowy.

Wytyczne stosowane w codziennej pracy muszą być zrozumiałe, a cały system kompleksowo zaprojektowany. Kadra kierownicza, która odpowiada za całość realizacji w tym zakresie, na swoją odpowiedzialność bierze też działania poszczególnych pracowników.

AML – w czym może pomóc kancelaria prawna?

KHG Group swoim klientom zapewnia szereg usług związanych z AML. Przy czym przypomina, że stosowane przepisy muszą zostać udokumentowane. W przypadku kontroli będziemy mieli szansę udowodnić, że działamy zgodnie z prawem i spełniamy wszystkie nałożone na nas obowiązki. Dostosowywania procesów biznesowych do przepisów składa się tutaj z etapów takich, jak: audyt wstępny, raport  z poszczególnymi zaleceniami, analiza ryzyka, przygotowanie procedur wewnętrznych w firmie, przygotowanie i przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia dla pracowników, a także kompleksowe i całościowe podsumowanie wdrożenia.

Mając zatem wątpliwości, co do omawianego w artykule tematu z całą pewnością warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia osób się w nim specjalizujących. Możemy dzięki temu nie tylko zabezpieczyć naszą firmę, ale i uchronić ją przed ewentualnymi sankcjami.

Post Author: Kameleon