monitoirng wizyjny

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Kamery można spotkać wszędzie, w centrach handlowych, miejscach pracy, a nawet w lasach.

Kiedy jest dopuszczalny Monitoring Wizyjny — RODO

Jest to monitoring Wizyjny, który obserwuje większość czynności przez cały czas. Kiedy jest dopuszczalny? Jak ma się do niego RODO oraz Jak i kiedy można używać go w pracy?

Monitoring Wizyjny — Kiedy jest dopuszczany w miejscu pracy

Monitoring w pracy może być zastosowany tylko w określonych sytuacjach, takich jak:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
 • Ochrona mienia
 • Kontrola produkcji
 • Zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Pracodawca może także wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Monitoring nie może naruszać tajemnicy korespondencji pracownika oraz innych spraw osobistych zatrudnionej osoby.

Dodatkowo pracodawca powinien stworzyć dodatkową procedurę, w której znajdują się m.in.:

 • Cel monitorowania np. kontrola pełnego wykorzystania czasu pracy
 • Zakres monitoringu, czyli pomieszczania, które są objęte nadzorem
 • Sposoby zastosowania monitoringu
 • Przez jaki czas nagrania są gromadzone

Takie warunki trzeba zawrzeć w informacji dla pracowników, najlepiej na umowie.

Monitoring Wizyjny w miejscach publicznych 

Monitoring wizyjny w dostępnych dla każdego miejscach służy ochronie obiektów, osób, a także dbaniu o ogólne bezpieczeństwo. Taka forma obserwacji wiąże się z gromadzeniem danych osobowych, jeżeli można je powiązać z konkretnymi osobami fizycznymi. Kamery oprócz gromadzenia danych na temat osób, zbierają także inne informacje np. dane z tablic rejestracyjnych samochodów utrwalane przez kamery automatycznych systemów parkingowych.

Kto ma dostęp do monitoringu miejskiego

Zgodnie z art. 11 ust. 2 do monitoringu miejskiego mają dostęp nie tylko strażnicy, ale i także osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych. Warto pamiętać, że zapisany przez monitoring miejski materiał musi zostać zniszczony po upływie 60 dni, chyba że stanowi dowód w postępowaniu śledczym.

Kiedy monitoring wizyjny nie może być zastosowany

Monitoring wizyjny w pracy nie może obejmować wszystkich pomieszczeń. Do miejsc, w których nie może być kamer, należą:

 • Pomieszczenia sanitarne,
 • Szatnie
 • Stołówki
 • Palarnie
 • Pomieszczenia udostępniane zakładowym organizacjom związkowym

Istnieją jednak pewne okoliczności, na których czas monitoring nawet w tych miejscach jest dopuszczalny, a są to:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
 • Ochrona mienia
 • Kontrola produkcji
 • Zachowanie w tajemnicy szczególnych informacji

Obowiązki Pracodawcy, a Monitoring Wizyjny

Głównym obowiązkiem, każdego pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji na temat sprawowania monitoringu. Mają się w niej znaleźć takie informacje jak:

 • Osoby, które sprawują nadzór nad monitoringiem
 • Lokalizacje objęte monitoringiem
 • Miejsca instalacji kamer
 • Cele monitoringu
 • Części składowe systemu monitoringu
 • Warunki dostępu do zapisu nagrań
 • Okres przechowywania danych
 • Warunki udostępniania zapisu z monitoringu
 • Zastosowane środki techniczne

Warto również wspomnieć, że pracodawca ma obowiązek powiadomienia każdego pracownika o działaniu monitoringu na terenie obiektu. Aby spełniać wszystkie przepisy pracodawca, musi podać tę informację dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy.

monitoring a rodo

Monitoring Wizyjny, a RODO

Obecnie, dzięki wprowadzeniu szczegółowych przepisów pracodawca, lub osoba monitorująca dany teren musi stosować się nie tylko do Kodeksu pracy, ale i także do założeń RODO.

Zgodnie z przepisami RODO pracodawca musi m.in.:

 • Oznaczyć pomieszczenie i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny.
 • Na bieżąco informować pracowników o monitoringu.
 • Poinformować pracowników o planowanym uruchomieniu monitoringu wizyjnego.

Gdzie najlepiej zamówić Monitoring Wizyjny

W obecnych czasach Monitoring Wizyjny to bardzo użyteczne narzędzie, które pomaga dbać o bezpieczeństwo oraz w przypadku zakładów, kontrolować jakość pracy.

Analizując polski rynek pod względem najlepszego stosunku jakości do ceny, to oczywistym wyborem staje się firma Innex. Spółka istnieje na rynku, już ponad 19 lat. Posiada więc ogromne doświadczenie, nie tylko w montażu kamer, ale także w projektowaniu optymalnego dla danego pomieszczenia systemu monitoringu.

Firma posiada setki zadowolonych klientów i dziesiątki zatrudnionych specjalistów, którzy gwarantują usługi z najwyższej półki.

Niezależnie, czy to jest firma, czy dom rodzinny, Innex zaprojektuje idealnie dopasowany system, który zagwarantuje bezpieczeństwo i odpowiednią kontrolę.

Monitoring Wizyjny na swoje jasne i ciemne strony. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest on konieczny i coraz częściej stosowany. W rękach posiadacza daje on możliwości kontroli, zbierania informacji, a także gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.

Post Author: Redaktor MK