transport

Prawo w firmie transportowej – na co zwracać uwagę?

Kwestie prawne, związane z prowadzeniem firmy transportowej, niejednemu przedsiębiorcy spędzają sen z powiek. Konieczna jest znajomość prawa w zakresie treści umów zawieranych pomiędzy klientami a przewoźnikami, czy też ochrony danych osobowych. Profesjonalna pomoc prawna jest bardzo przydatna również przy zakładaniu firmy. Poniżej garść najważniejszych informacji, dotyczących wybranych zagadnień prawnych, związanych z prowadzeniem firmy transportowej. 

Punkty obowiązkowe w zleceniu transportowym

Umowa przewozu, zawierana pomiędzy klientem a firmą transportową, jest określana niekiedy zleceniem transportowym. Jest to dokument pomagający w zabezpieczeniu interesów obu stron, przy czym warto nadmienić, że finalizacja umowy nie musi mieć formy pisemnej – prawo nie nakłada takiego obowiązku. 

transport

Jednak jest to punkt, który w praktyce często prowadzi do kłopotów – brak umowy na piśmie utrudnia porozumiewanie się w problematycznych kwestiach i jednocześnie utrudnia wykazanie nieprawidłowości. Spada również poziom komfortu psychicznego. Umowa w formie pisemnej zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Jakie punkty powinna zawierać?

  • Określenie przedmiotu zlecenia.
  • Ustalenie punktu startowego oraz miejsca zakończenia trasy przewozowej.
  • Ustalenie czasu przeznaczonego na wykonanie przewozu.
  • Zdefiniowanie wysokości wynagrodzenia za wykonane zlecenie wraz ze sposobem płatności. 
  • Opisanie odpowiedzialności stron w przypadku kradzieży, zniszczenia mienia, zaginięcia ładunku i innych nieprzewidzianych sytuacji. 
  • Ustalenie, jakie kroki zostaną podjęte w przypadku wystąpienia opóźnień w przewozie lub w sytuacji, gdy przewoźnik nie będzie w stanie wykonać zlecenia np. z przyczyn technicznych lub zdrowotnych.

Zakładanie własnej firmy transportowej – najważniejsze punkty

Jednym z najważniejszych kroków jest uzyskanie licencji wspólnotowej, której wydawaniem zajmuje się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Aby ją uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz m.in. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i certyfikat kompetencji zawodowych. 

Oprócz złożenia stosownej dokumentacji osoba chętna do założenia działalności musi wykazać, że jej finanse będą wystarczające na założenie i prowadzenie takiej działalności. W tym celu można okazać polisę OC przewoźnika, gwarancję bankową, lub sporządzić sprawozdanie finansowe. 

Ważnym punktem jest również udowodnienie posiadania tzw. bazy eksploatacyjnej, czyli miejsca, w którym przedsiębiorca planuje swoją działalność. 

Oprócz tego do ważnych dokumentów zalicza się wykaz pojazdów planowanych do wykorzystania w usługach transportowych oraz przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. 

Ochrona danych osobowych w firmie transportowej

Wprowadzenie systemu ochrony danych zgodnego z rozporządzeniem RODO brzmi dosyć skomplikowanie, na szczęście jednak z pomocą wykwalifikowanych prawników przestaje takie być. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakich należy przestrzegać, aby dane były odpowiednio zabezpieczone.

Ograniczenie celu przetwarzania – chodzi o to, aby dane były przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, jakie powinny być wyraźnie sprecyzowane. Informacja o zmianie celów przetwarzania danych powinna być przekazywana do osób zainteresowanych na minimum 2 tygodnie przed wejściem w życie. 

Minimalizacja danych – ten punkt zakłada gromadzenie wyłącznie danych absolutnie niezbędnych dla realizacji celów ich przetwarzania. Ponadto należy być też na bieżąco z regulacjami na temat gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, jakie zawarte są w określonych kodeksach prawnych, w tym przypadku źródła informacji szukamy w ustawach regulujących kwestie związane z transportem. 

Ograniczenie przechowywania danych – zgodnie z prawem, czas przechowywania danych jest limitowany, co oznacza, że określamy go albo na podstawie obowiązujących przepisów, albo przechowujemy dane do momentu realizacji celu ich przechowywania. 

Identyfikacja zagrożeń – w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych formie danych osobowych, konieczne są regularne audyty w celu wykrywania nieprawidłowości. Pozwoli to wprowadzić rozwiązania adekwatne do rodzaju wykrytych zagrożeń i zapobiec niebezpieczeństwom związanym z kradzieżą danych.

Jak wybrać najlepszego prawnika?

Prowadzenie firmy transportowej wymaga zastosowania zabezpieczenia w formie nawiązania współpracy z kancelarią prawną. Jest tak ze względu na fakt, że specjalizujący się w konkretnych branżach prawnicy pomogą Ci sprawdzić treść zawieranych umów, wychwycić w nich ewentualne klauzule niedozwolone i dzięki temu uniknąć poważnych konsekwencji w przyszłości. 

Wykwalifikowany prawnik pomoże Ci bezpiecznie przejść przez procesy negocjacji, rozwiązywanie sporów, uzyskiwanie odszkodowań, a także może reprezentować Twoje interesy przed różnego rodzaju instytucjami finansowymi. Może również zadbać o poprawność sporządzanych dokumentów, przyczyniając się do szybszego załatwiania ważnych spraw. Obsługa prawna firm transportowych to najlepsze wyjście.

Post Author: Redaktor MK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.