Gdzie zaszyć się w Warszawie?

Wszywka alkoholowa to jedna z metod awersyjnych stosowanych w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Umieszczana jest pod skórą i uwalnia się stopniowo do organizmu. W przypadku spożycia alkoholu wywołuje nieprzyjemne dolegliwości. Stosuje się ją najczęściej po zakończonej terapii u pacjentów, którzy

Kim jest współuzależniony?

Osobami współuzależnionymi nazywani są partnerzy lub małżonkowie alkoholika, cierpiący z powodu tak zwanego syndromu uzależnienia. Są to wyłącznie osoby dorosłe, mogące potencjalnie zerwać relację z nałogowcem, nigdy dzieci, których stosunki z uzależnionym nie noszą znamion dobrowolności. U współuzależnionych rozpoznaje się